Truyện của Griffin_wings

Đăng bởi: Griffin_wings

8541 - 761 - 18

Nàng thân là nữ nhi Tể Tướng, sủng phi của hoàng đế, tài mạo tuyệt thế. Nàng thân là người chốn

Đăng bởi: Griffin_wings

119 - 0 - 13

Little by little, Erza Scarlet started to fall for Lucy Heartfilia

Đăng bởi: Griffin_wings

87435 - 10260 - 200

Nàng thân là nữ nhi Tể Tướng, sủng phi của hoàng đế, tài mạo tuyệt thế. Nàng thân là người chốn