Truyện của Jikahi

Đăng bởi: Jikahi

12341 - 1992 - 37

Hán Việt: Tại kinh tủng C vị xuất đạo Tác Giả: Nghịch Vũ Xayah

Đăng bởi: Jikahi

63 - 17 - 1

Hán Việt: Hòa NPC thưởng trang bị [ vô hạn lưu ] Tình trạng bản gốc: Hoàn [102chương+1 phiên ngoại tự

Đăng bởi: Jikahi

1302 - 171 - 27

Thể loại: Hiện đại, đào mạng, Mặt ngoài cao lãnh ít lời, nói một đằng làm một nẻo công x

Đăng bởi: Jikahi

1173 - 187 - 32

Thể loại: IQ cao chủ nhân cách thụ X bạo lực mạnh phó nhân cách công, tự công tự thụ Nguồn

Đăng bởi: Jikahi

998 - 99 - 17

Tác giả : Tiểu Sinh Vô Danh Nguồn raw: Tấn Giang. Tình trạng: Tuần tự hòa Tình trạng edit: Đang tiến hành (05/5/2022