Truyện của Jokersun_

Đăng bởi: Jokersun_

2545 - 78 - 24

Hệ liệt thứ ba của tác giả Khát Mưa, đã đăng tải 6 bộ: Bộ 1: Thai của quỷ. Bộ 2: Gia

Đăng bởi: Jokersun_

53261 - 911 - 13

[Zhihu] Có câu chuyện dân gian kì lạ nào mà bạn từng được nghe kể không? Truyện: Phệ Mẫu Xà

Đăng bởi: Jokersun_

62402 - 1277 - 15

[Zhihu] Bản chất con người khủng khiếp như thế nào? Truyện: Thi Thể Chi Thư. Tác giả: Khát Mưa. Người dịch: Trầm Âm.