Truyện của Kreinyi

Đăng bởi: Kreinyi

473339 - 54583 - 183

"Chúng ta chỉ có một đường khả năng này thôi. Trong cửu tử tìm kiếm nhất sinh, trong Sơn Hải

Mặc Mạch

Writing

Đăng bởi: Kreinyi

51351 - 3816 - 82

Lâm Mộ, ý là khu rừng buổi đêm. Mà, mỗi lần Lục Nhung đưa tay ra dấu thủ ngữ đều ra

Đăng bởi: Kreinyi

1027014 - 113842 - 200

Nếu có thể lựa chọn lại một lần nữa, Kha Tầm nghĩ ngày hôm ấy có đánh chết cậu cũng