Truyện của May947___

Đăng bởi: May947___

387 - 51 - 16

Tui không xui xẻo chút nào《 我一点也不倒霉》 Tác giả: Sách Tự Bất Văn 拆字不闻 Nguồn: Kho tàng đam mỹ fanfic Editor: Meey Thể

Đăng bởi: May947___

150211 - 15321 - 89

Tên truyện: Tiên sinh, quỷ của anh biến mất rồi [先生你的鬼掉了] Tác giả: Thiểu Thuyết Phế Thoại [少说废话] Nguồn: Kho Tàng Đam

Đăng bởi: May947___

187 - 18 - 19

Tên truyện: Bớt "Uông" vài câu đê! [少汪几句] Tác giả: Băng Khối Nhi [冰块儿] Nguồn: Kho Tàng Đam Mỹ Fanfic +