Truyện của Miraigoldfam

Đăng bởi: Miraigoldfam

1223 - 122 - 13

Câu chuyện là diễn biến sau khi bộ ba Tinh Lâm, Thụy Du và Liên Thanh chiến thắng Út Quái

Đăng bởi: Miraigoldfam

1340 - 138 - 17

Thế là hành trình trừ quỷ của đội bắt ma cũng khép lại. Giờ đây một hành trình mới lại