Truyện của Ndmot99

Đăng bởi: Ndmot99

301 - 68 - 3

Tên Hán Việt: Mị tình huyền nha/ 魅情玄鸦 Tác giả: Khát Vũ Edit: Ndmot99 Là bộ 9 của tập truyện U sầu ám

Đăng bởi: Ndmot99

10082 - 1110 - 70

Tên truyện: Tiểu tường vi/ 小蔷薇 Tác giả: Tiểu Hồng Hạnh/ 小红杏 Thể loại: Hiện đại, SE Độ dài: 100 chương Edit + Design:

Đăng bởi: Ndmot99

72535 - 2772 - 62

Tên Hán Việt: Nhân tâm như xà: Nam hoan nữ ái bối hậu đích cổ giáng/ 人心如蛇:男欢女爱背后的蛊降 Tác giả: Khát Vũ/

Đăng bởi: Ndmot99

6714 - 1160 - 64

Tên truyện: Mưu đoạt phượng ấn/ 谋夺凤印 Tác giả: Lệ Tiêu/ 荔箫 Thể loại: cổ đại, cung đấu, báo thù Convert: Reine Dunkeln Edit:

Đăng bởi: Ndmot99

12963 - 371 - 9

Tên Hán Việt: Thi y thái tuế/ 艳骨妖蛹 Tác giả: Khát Vũ Độ dài: 4 chương Là bộ 6 của tập truyện U

Đăng bởi: Ndmot99

4192 - 508 - 34

Tên Hán Việt: Ma phương đại hạ/ 魔方大厦 Edit: Ndmot99 🐬🐬🐬 Nguồn: Zhihu Thể loại: kinh dị, huyền bí Văn án bộ 1: Lẽ ra

Đăng bởi: Ndmot99

20249 - 2641 - 154

Tên truyện: Đích phi sách/ 嫡妃策 Tác giả: Chân Ái Vị Lương/ 真爱未凉 Thể loại: trọng sinh, cung đấu, trạch đấu Edit: Ndmot99

Đăng bởi: Ndmot99

216464 - 3843 - 48

Tên Hán Việt: Nhất thế khuynh thành: Lãnh cung khí phi (一世傾城︰冷宮棄妃) Tác giả: Lãnh Thanh Sam (冷青衫) Thể loại: cổ đại,

Đăng bởi: Ndmot99

138270 - 13090 - 198

Tên gốc: Hung án truy kích/ 凶案追击 Tác giả: Mạc Y Lai/ 莫伊莱 Thể loại: Trinh thám Edit + Design: Ndmot99 🐬🐬🐬 Độ dài:

Đăng bởi: Ndmot99

4246 - 498 - 25

Tên Hán Việt: Dưỡng chỉ tiểu nô lệ/ 养只小奴隶 Tác giả: Tiểu Chanh Chỉ Tưởng Hỗn/ 小橙只想混 Độ dài: 80 chương Thể loại: hiện