Truyện của User40104233

Đăng bởi: User40104233

5378 - 171 - 10

Cô là người thừa kế chân chính duy nhất của Bối gia- Bối Hạ Vy, một người vừa dễ

Đăng bởi: User40104233

105170 - 3946 - 43

Cô là Phong Vũ- người kế thừa của gia tộc Phong gia một trong những gia tộc có thế lực

Đăng bởi: User40104233

37131 - 1085 - 32

Nu9: Thiên Băng là người đứng đầu gia tộc lớn nhất thế giới Lục Gia, cô lạnh lùng, ít nói,